پمپ غلیظ پاش دهانه 24

پمپ غلیظ پاش کرم پودر با دوز 0.23 میلی لیتر و روپوش. دارای مکانیزم غیر قفل کننده و اندازه های زیر گردن است: 20/410.