ظرف قطره چکان قهوه ای

  • جنس بدنه شیشه 
  • قطره چکان در رنگهای مختلف