پوکه پودر فیکساتور و ظرف پودر فیکساتور

  • در اندازه های مختلف 
  • تحویل فوری 
  • تحویل از انبار تهران